On-line rezervace

Chodovar Cup 2009

Žáci Střediska praktického vyučování pod odborným vedením lektorky Petry Šulcové vyhráli 1. místo v kategorii skupin, nejnápaditější barmanskou práci, nejvtipnější název a slogan.

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013