On-line rezervace

Karlovy Vary

Karlovy Vary je město léčivých pramenů, bohaté historie, překrásné architektury a přírody. Leží v údolí říčky Teplá, na jejím soutoku s Ohří. Město bylo založeno roku 1350 českým králem a římským císařem Karlem IV.

Rozvoj města byl vždy spjat s léčivými účinky místních léčivých pramenů. Od počátku 19. století je voda karlovarských pramenů užívána také k pitným kúrám. Mezi nejpozoruhodnější pamětihodnosti Karlových Varů patří Zámecká věž Karla IV., pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla a barokní kostel sv. Máří Magdaleny. Karlovy Vary jsou také proslaveny svou tradiční výrobou skla Moser, porcelánu Thun, bylinného likéru Becherovka, minerální vody Mattoni, minerální soli, léčivé kosmetiky a suvenýrů z vřídlovce.

Návštěva a pobyt v lázeňské části Karlových Varů se nabízí každému, kdo zatouží prožít klidné chvíle v ojedinělé atmosféře světoznámých lázní.

Karlovy Vary mají nadmořskou výšku 370 m, okolní vrchy i přes 640 m, klima je podhorské.

Od nepaměti vyvěrají prameny v údolí říčky Teplé. Více než 600-letá tradice karlovarského lázeňství je založena na jejich léčivých účincích. I když se způsoby lázeňské léčby v průběhu staletí vyvíjely, jedno přetrvává - příznivé výsledky pro dlouhé generace těch, kteří zde hledali ztracené zdraví.

Z Vřídla vyvěrá až 2000 litrů termální vody za minutu a jeho fontána tryská do výše 12m. S vodou přichází na povrch více než dvojnásobné množství plynného oxidu uhličitého (CO2), který je posledním projevem dávné vulkanické činnosti. Tento jev umožňuje nejen výstup termy na povrch, ale i výtrysk vřídelní fontány. Ostatní, tzv. malé karlovarské prameny jsou vlastně jen přírodní větve, oddělující se blízko pod povrchem od hlavního výstupního kmene. Proto jsou jejich vydatnost i teplota nižší než u Vřídla a slouží výlučně ke karlovarské pitné kúře.

Z přibližně 100 pramenů různé vydatnosti je 12 pramenů zachyceno, jejich teplota je 42°C až 72°C.
Minerální vody jsou si základním složením podobné, avšak pro rozdílnou teplotu a jiný obsah kysličníku uhličitého mají rozličné účinky. Po chemické stránce patří karlovarské prameny mezi natrium-bikarbonát-sulfátové termální kyselky s celkovou mineralizací kolem 6,4 g/l a obsahem mezi 560 - 980 mg/l. Kromě minerální vody se dále využívá oxid uhličitý a rašelina z naleziště Krásno u Karlových Varů.

Karlovarské minerální prameny

Vřídlo Vřídelní kolonáda
Teplota A 72°C, B 50°C, C 30°C Pramen č. 1
Pramen Karla IV. Tržní kolonáda
Teplota 60,5°C Pramen č. 2
Tržní pramen Tržní kolonáda
Teplota 57,2°C Pramen č. 5
Mlýnský pramen Mlýnská kolonáda
Teplota 55,6°C Pramen č. 6
Rusalčin pramen Mlýnská kolonáda
Teplota 50,6°C Pramen č. 7
Pramen knížete Václava I. a II. Mlýnská kolonáda
Teplota 65,3°C Pramen č. 8
Libušin pramen Mlýnská kolonáda
Teplota 62°C Pramen č. 9
Skalní pramen Mlýnská kolonáda
Teplota 53°C Pramen č. 10
Pramen svobody Pavilon v blízkosti Mlýnské kolonády
Teplota 60°C Pramen č. 11
Sadový pramen Vedle Vojenského lázeňského ústavu
Teplota 47°C Pramen č. 12

www.karlovyvary.cz

 

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013