On-line rezervace

VH za 2015

VH za 2015

 
 


▸ Výroční zpráva společnosti za rok 2015 PDF

▸ Zápis z valné hromady ze dne 28.6. 2016 PDF

▸ Zpráva nezávislého auditora PDF

 

Poslední valná hromada proběhla 15.8. 2016, 
pozvánka na další valnou hromadu bude zveřejněna v zákonné lhůtě.

Veškeré záležitosti ohledně akcií společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. prosím směřujte na e-mail akcieGHP@seznam.cz

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013