On-line rezervace

Lázeňská vycházka č. 1 - 3

Lázeňská vycházka č. 1

Poštovní dvůr - přes Slovenskou ulici k mostu na druhý břeh říčky Teplá podél hřišť na odbíjenou, vpravo mírným stoupáním k Beethovenu altánu. Nalevo Mickiewiczovou stezkou k sanatoriu Richmond.

Beethovenův altán - upomínka koncertu tohoto slavného skladatele s italským houslistou G. B. Polledrem - srpen 1812.

Lázeňské sanatorium Richmond - vzniklo na počátku 19. století a současný stav je výsledkem postupné přestavby. Překrásně položeno s rozlehlými parky, ve kterých se nachází pomník Ludwiga van Beethovena. Pomník je dílem karlovarského sochaře Hugo Uhra z roku 1929 a bronzová busta polského básníka A. Mickiewicze z roku 1947 od sochaře B. Wernera.

Socha jelena za sanatoriem Richmond - pravděpodobně od berlínského sochaře A. Kisse.

Trasa č. 1 - délka 2.000 m, výstup 20 m, doba 30 min. - energetický výdej při rychlosti 4 - 5 km/hod. - hmotnost osoby 70 kg - 410 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 469 kJ

 

Lázeňská vycházka č. 2

Poštovní dvůr - přes Slovenskou ulici k mostu na druhý břeh říčky Teplá podél hřišť na odbíjenou, vpravo mírným stoupáním k Beethovenu altánu, odtud dolů k tenisovým dvorcům, dále lesem za Motelem k hotelu Alice na okraj obce Březová - zastávka autobusu Karlovy Vary - Březová.

Vycházka druhá patří mezi procházky lehké, které doporučujeme z lékařského hlediska všem, kteří mají zakázanou nadměrnou tělesnou námahu, mají kloubní nebo dechové potíže.

Poštovní dvůr - byl postaven v roce 1791 karlovarským poštmistrem Josefem Korbem, aby sloužil jako přepřahací stanice poštovních koňských spřežení. Později se z objektu stalo významné společenské středisko. Dne 20. července 1894 zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákova symfonie Z nového světa. V objektu se nacházejí sál Labitzkého z roku 1791 a sál Pruský z roku 1818 a lázeňskými hosty vyhledávaná restaurace, vinárna s vinotékou, taneční a zahradní pavilon.

Trasa č. 2 - délka 2.500 m, výstup 15 m, doba 40 min. - energetický výdej při rychlosti chůze 4 - 5 km/ hod. - hmotnost osoby 70 kg - 494 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 561 kJ

 

Lázeňská vycházka č. 3

Galerie umění - parkovou cestou mírným stoupáním Dvořákovou pěšinou nad Letní kino, pak lesem po Odpolední cestě, za lesovnou po dolní větvi této cesty k tenisovým kurtům, zde zpět podél říčky Teplá k Toscaně, Poštovnímu dvoru a Galerii umění.

Galerie umění - byla postavena roku 1912 architektem profesorem Seitzem. Původně se objekt stavěl pro účely Živnostenské komory v Chebu jako vzorkovna zboží. Od roku 1953 je zde výhradně galerie umění. V bezprostřední blízkosti galerie se nachází pomník Friedricha Schillera z roku 1909. Secesní památník navrhl arch. F. Ohmann, reliéf básníka vytesal do kamene Max Hiller. V parku u Letního kina je umístěn pomník českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany z roku 1949 od sochaře J. Wagnera.

Trasa č. 3 - délka 2.850 m, výstup 20 m, doba 45 min. - energetický výdej při rychlosti chůze 4 - 5 km/ hod. - hmotnost osoby 70 kg - 561 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 636 kJ

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013