On-line rezervace

Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp

Sídlo:
Mírové náměstí 2, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 26332914
Zřizovatel: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
E-mail: spv@pupp.cz
Tel.: 353 109 528; mob. 724 227 389

AtlasŠkolství - kam na střední školu    

HISTORIE ŠKOLY

Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp o.p.s. navazuje na dlouholetou tradici učňovského školství v Grandhotelu Pupp a sahá až do druhé poloviny minulého století. Již více než padesát let se v tomto hotelu připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie.

Učňovské zařízení je zřízeno a vydatně podporováno akciovou společností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. Patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v České republice ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří Středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky. Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné.

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM
65 - 51 - H/01 Kuchař, kuchařka
65 - 51 - H/01 Číšník, servírka
29 - 54 - H/01 Cukrář

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
65-41-L/01 Gastronomie

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Každoročně přijímáme žáky s ukončenou školní docházkou prostřednictvím Středního odborného učiliště Karlovy Vary, Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary.

PRAKTICKÁ VÝUKA

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborné výchovy v moderních výrobních a odbytových střediscích Grandhotelu Pupp. Žáci se zde seznámí s prvotřídní mezinárodní gastronomií a velmi vysokou kvalitou všech poskytovaných služeb.

Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový festival, Šlechtický ples, Tourfilm a další. Snahou školského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných kuchařských, cukrářských, barmanských a baristických soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent VÝUČNÍ LIST Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary a CERTIFIKÁT GRANDHOTELU PUPP o úspěšném absolvování praxe v rámci studia. Tyto dokumenty jsou dokladem o dosaženém stupni odborného vzdělání a profesní úrovni.

 

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013