On-line rezervace

Lázeňská vycházka č. 16 - 18

Lázeňská vycházka č. 16

Zámecký vrch - nalevo do ulice Pod Jelením skokem, vpravo po serpentinách na Chotkovu pěšinu, vlevo mírným stoupáním na lesní křižovatku Ecce Homo, zde vpravo po Rusalčině cestě ke Kazatelně, vpravo lesní cestou k lesní školce na Sovově stezce, vpravo k Lesovně Diana, Nerudovou stezkou dolů do Křižíkovy ulice, kolem restaurace Malé Versailles - zastávka autobusu č. 4 - U Jezírka.

Zámecká kolonáda - kolonáda byla postavena v letech 1911 - 1913 vídeňským architektem Friedrichem Ohmannem. V jejím atriu se nachází do kamene vytesaný rozměrný reliéf mýtického "Ducha pramenů", dílo Václava Hejdy z roku 1913. Podle pověry se ten, který se dotkne nosu bytosti, zase vrátí do Karlových Varů, či se mu splní vytoužené přání. Před plastikou je vývěr Dolního zámeckého pramene.

Trasa č. 16 - délka 5.600 m, výstup 145m (sestup 138 m), doba 85 min. - energetický výdej při rychlosti chůze 4 - 5 km/ hod. - hmotnost osoby 70 kg - 1043 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 1604 kJ

 

Lázeňská vycházka č. 17

Galerie umění - vpravo do lesa ostře vzhůru na Findlaterovu stezku a dále ke křižovatce Ecce Homo, odtud serpentinami k rozhledně Diana, zde vpravo dolů na Marxovu pěšinu k sanatoriu Myslivna, odbočit vpravo na serpentiny lesem dolů ke Grandhotelu Pupp.

Grandhotel Pupp - v roce 1701 zde byl postaven tzv. Saský sál. V roce 1728 k němu byl přistavěn Český sál, který se stal nejoblíbenějším společenským centrem šlechty v Karlových Varech. V roce 1760 do Karlových Varů přišel cukrář Johann Georg Pupp. Ten koupil roku 1776 Český sál a rodina Puppů proměnila Český sál během několika generací na velkohotel a akciovou společnost Pupp. Současná neobarokní podoba hotelu je z let 1905 - 1907. Na křižovatce lesních cest Ecce Homo je možno vidět kapličku Ecce Homo z roku 1900, nově zrenovovaný Chopinův altán a kamennou lavici J. Aranyho, která zde byla osazena jako připomínka pobytu významného maďa ského básníka.

Trasa č. 17 - délka 3.500 m, výstup 170 m (sestup 170 m), doba 60 min. - energetický výdej při rychlosti chůze 4 - 5 km/ hod. - hmotnost osoby 70 kg - 1159 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 1323 kJ

 

Lázeňská vycházka č. 18

Ondřejská ulice - ulicí vzhůru okolo kostelíka sv. Ondřeje, dále přes ulici Na Vyhlídce serpentinami na Gogolovu stezku přes vrch Tři kříže, stále po Gogolově stezce mírným stoupáním na lesní silnici (Gogolova cesta), zde vpravo ke Goethově vyhlídce a zpět po Gogolově cestě k zastávce autobusu č. 8 - Hůrky.

Vrch Tři kříže - tři velké kříže jsou podobenstvím biblické Golgoty, byly postaveny kolem roku 1640 jako výraz vítězné rekatolizace města a kraje, který byl předchozích 100 let oddán víře luteránské. Vrch je opředen četnými strašidelnými pověstmi o bludičkách a vraždě tří bratří. U Tří křížů stávala restaurace a zvláštní altán Camera abscura, v jehož ztemnělém prostoru se na stěnu promítaly světelné obrazy krajiny. Vrch byl v 19. století jedním z nejnavštěvovanějších míst v okolí. Altán Camera abscura byl koncem roku 1997 opět vystavěn. pokud se zajímáte o astrologii doporučujeme vám navštívit v městské části Hůrky karlovarskou hvězdárnu.

Trasa č. 18 - délka 4. 750 m, výstup 220 m (sestup 65 m), doba 75 min. - energetický výdej při rychlosti chůze 4 - 5 km/ hod. - hmotnost osoby 70 kg - 1482 kJ, hmotnost osoby 80 kg - 1696 kJ

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013