On-line rezervace

Kontakty

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2
360 01 Karlovy Vary

IČO: 00022004
DIČ: CZ00022004
  Telefon: +420 353 109 111
Fax: +420 353 224 032
Email: pupp@pupp.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú. 1011828000/2700
     
GPS:  N 50°13´12´´; E 12°52´43´´    

GDS:

TravelClick Chain Code

Apollo/Galileo

Sabre

Worldspan

Amadeus

ODD

WV

 

C7519

 

310289

 

99698

 

KLVH01

 

99698

 

 

Generální ředitelka
Provozní náměstek
Ekonomické oddělení
Oddělení lidských zdrojů

Obchodní a marketingové oddělení
Rezervace
Recepce
Guest Service / Pupp Shop
Pupp Royal Spa
Food and Beverage oddělení
Cuisine
Housekeeping
Technické oddělení
Oddělení nákupu
Středisko praktického vyučování

       
Generální ředitelka        
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA   andrea.ferklova@pupp.cz   +420 353 109 200
Denisa Korelová
Asistentka generální ředitelky
  pupp@pupp.cz   +420 353 109 200
       
Provozní náměstek        
Ing. Richard Lhoták   richard.lhotak@pupp.cz   +420 353 109 627
       
Ekonomické oddělení        
Ing. Pavel Pěkný / Vedoucí ekonomického úseku   pavel.pekny@pupp.cz    +420 353 109 510
         
Oddělení lidských zdrojů        
Vedoucí odd. lidských zdrojů       +420 353 109 529
Milena Skuhravá   milena.skuhrava@pupp.cz   +420 353 109 507
Michal Tamchyna / Trénink manažer   michal.tamchyna@pupp.cz    +420 353 109 296
         
Obchodní a marketingové oddělení        
Jitka Markusová / Vedoucí oddělení   jitka.markusova@pupp.cz   +420 353 109 460
Lucie Pospíchalová / Revenue & Internet Manager   revenue@pupp.cz   +420 353 109 499
Gergana Neumannová / Agent Sales Manager   gergana.neumannova@pupp.cz   +420 353 109 490
Martin Krýsl / Corporate Sales Manager   corporate@pupp.cz   +420 353 109 172
Bc. Radka Kocmánková, DiS. / Events Manager   event@pupp.cz   +420 353 109 642
Alexandra Williamson / Events Manager   realizace@pupp.cz   +420 353 109 690
       
Rezervace        
Ivana Novotná / Vedoucí rezervačního oddělení   rezervace@pupp.cz   +420 353 109 630
Jarmila Pelcová   reservation@pupp.cz   +420 353 109 631
Renata Viktorová   reservation@pupp.cz   +420 353 109 631
       
Recepce   recepce@pupp.cz   +420 353 109 111
Petr Brodský / Vedoucí Front Office   petr.brodsky@pupp.cz   +420 353 109 111
       
Guest Service / Pupp Shop        
Adéla Dvořáčková   guestservice@pupp.cz   +420 353 109 622
Jan Šimkanin   guestservice@pupp.cz   +420 353 109 622
Kristina Černá   guestshop@pupp.cz   +420 353 109 692
         
       
Pupp Royal Spa   royalspa@pupp.cz   +420 353 109 515 
Hana Palusková   hana.paluskova@pupp.cz   +420 353 109 532
MUDr. Petr Myšák, MBA / Spa Manager  

doctor@pupp.cz  

  +420 353 109 532
       
Food and Beverage oddělení        
Bc. Martin Havlík / F&B senior asistent   martin.havlik@pupp.cz   +420 353 109 676
Milan Janouškovec / F&B asistent   milan.janouskovec@pupp.cz   +420 353 109 623
       
Cuisine        
Radek Příhonský / Executive Chef   chef@pupp.cz
radek.prihonsky@pupp.cz
 
  +420 353 109 619
Martin Piták / Sous Chef   martin.pitak@pupp.cz   +420 353 109 619
       
Housekeeping        
Hana Huberová / Vedoucí hotelového úklidu  

hana.huberova@pupp.cz;
hskp@pupp.cz

  +420 353 109 332
       
Technické oddělení         
Ján Lovas / Vedoucí tech. úseku   jan.lovas@pupp.cz   +420 353 109 505
       
Oddělení nákupu        
Jiří Lehečka / Vedoucí nákupu   jiri.lehecka@pupp.cz   +420 353 109 665
       
Středisko praktického vyučování        
Vlaďka Příhodová   spv@pupp.cz   +420 353 109 528

 

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013