On-line rezervace

Klinika Esthé

Klinika plastické chirurgie Esthé nabízí své služby nově také v Grandhotelu Pupp.

Za dobu své existence získala výsadní postavení mezi pracovišti estetické medicíny a byla oceněna jako nejúspěšnější pracoviště estetické medicíny posledního dvacetiletí.

Privátní klinika plastické chirurgie Esthé poskytuje vysoce specializované služby v oboru estetické chirurgie. Na tradičně velmi dobrých výsledcích kliniky se podílí zkušený tým certifikovaných plastických a estetických chirurgů pod vedením docenta Jana Měšťáka a kvalifikovaných zdravotních sester s dlouholetou praxí.

Garanty vysoké odborné úrovně v oboru plastické chirurgie a estetické medicíny jsou kromě jiných plastických chirurgů také MUDr. Libor Kment, MUDr. Karel Urban a MUDr. Ondřej Měšťák, lékaři s dlouhodobou zkušeností a zahraniční praxí, kteří jsou i spoluvlastníky kliniky Esthé.

Společně s vedoucím lékařem doc. Janem Měšťákem patří k nejvyhledávanějším plastickým chirurgům u nás. Zajištěním nepřetržité anesteziologické služby i v nočních hodinách klinika garantuje poskytování nadstandardní pooperační péče o pacienty a jejich bezpečnost. Současně jako jediné pracoviště u nás přítomností klinického mammologa a radiodiagnostika dbá o pravidelné odborné a preventivní sledování žen, které podstoupily na klinice operace prsů.

Informace a objednávky konzultací PO-PÁ 9:00-17:30: Hana Knotková - tel. 353 109 570

www.esthe-plastika.cz

   Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.  Vedoucí lékař kliniky Esthé  
 
Jan Měšťák  

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., je přednostou Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nemocnici v Praze Na Bulovce a vedoucím Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsů téže nemocnice. Je též vedoucím lékařem soukromé kliniky Esthé a ve vzdělávací oblasti zaměřené na výchovu budoucích plastických chirurgů zastává funkci vedoucího Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Doc. Měšťák je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Kromě všeobecné plastické chirurgie byla jeho vědeckovýzkumná činnost zaměřena především na problematiku obličejových rozštěpů. Publikoval, jako autor nebo spoluautor, více než 100 odborných prací. Spolupodílel se na několika monografiích v oboru plastické chirurgie a participoval na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na několika výzkumných úkolech Ministerstva zdravotnictví České republiky. Řadu let působil ve funkci tajemníka Hlavní problémové komise plastické chirurgie Ministerstva zdravotnictví ČR pro vědu a výzkum.

     
   MUDr. Libor Kment  Zástupce vedoucího lékaře kliniky Esthé 

Libor Kment  

Je absolventem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě toho, že je zástupcem vedoucího lékaře na soukromé klinice Esthé, jejímž je také spoluvlastníkem, pracuje od roku 1999 také na Klinice plastické chirurgie nemocnice Na Bulovce. Na tomto pracovišti působil do roku 2011 jako zástupce primáře. Dále je odborným asistentem I. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze a členem týmu Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu.
Během své praxe získal atestaci ze všeobecné chirurgie a z plastické chirurgie, v těchto oborech je i držitelem licence České lékařské komory. Má také certifikát pro práci s lasery, aplikaci injekčních implantátů a botulotoxinu. Absolvoval mnoho dlouhodobých odborných stáží na mnoha klinikách v ČR i v zahraničí - například na University of California v San Diegu, USA nebo v nemocnici v Mexicali, Mexiko. Pravidelně se účastní mezinárodních kongresů a seminářů v oboru plastické a estetické chirurgie, kde sám prezentuje své poznatky. Je autorem či spoluautorem mnohých publikací.

Patří k jedněm z nejvyhledávanějších plastických chirurgů u české i zahraniční klientely.

     
   MUDr. Karel Urban  Plastický chirurg kliniky Esthé 

Karel Urban  

Je absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě soukromé Kliniky Esthé, které je spoluvlastníkem a kde se zaměřuje na estetickou chirurgii, pracuje od roku 1998 na Klinice plastické chirurgie nemocnice Na Bulovce. V roce 2006 se stal primářem kliniky. Je současně členem týmu Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu v nemocnici Na Bulovce a jedním z plastických chirurgů, kteří v ČR úspěšně provádí rekonstrukce prsů u žen, které v souvislosti s onkologickým onemocněním utrpěly jeho ztrátu. Zároveň vykonává funkci odborného asistenta na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci univerzitní kliniky je zapojen do všech jejích činností, patří k nejlepším plastickým chirurgům pracoviště.

MUDr. Karel Urban je držitelem atestací ze všeobecné chirurgie a z plastické chirurgie i licence České lékařské komory v těchto oborech. Vlastní Certifikát odborné způsobilosti v estetické chirurgii, dále certifikáty pro práce s lasery, aplikaci injekčních implantátů a botulotoxinu, Aptos a další. Pracuje současně v laserovém centru Kliniky Esthé s možností kombinace nabízených výkonů. Absolvoval studijní pobyty a stáže ve Velké Británii, Itálii, Švýcarsku a jiných zemích.

Pro svoje vynikající pracovní výsledky a individuální přístup k pacientovi patří mezi nejvyhledávanější plastické chirurgy nejen u české klientely, ale i zahraniční, především z Velké Británie, USA, Švýcarska a Německa.

     
   MUDr. Ondřej Měšťák  Plastický chirurg kliniky Esthé  
 
Ondřej Měšťák  

MUDr. Ondřej Měšťák působí jako plastický chirurg na klinice Esthé. Na odborném poli je žákem doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. Současně pracuje na Klinice plastické chirurgie nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde provedl poprvé v naší republice rekonstrukci prsu po ablaci s užitím přenosu tukové tkáně obohacené o kmenové buňky. Zabývá se celým spektrem plastické chirurgie, kromě estetické chirurgie zejména rekonstrukcemi prsů po onkologických onemocněních a rekonstrukcemi břišní stěny.

Absolvoval zahraniční stáže v Bostonu (Dr. Bohdan Pomahač), opakovaně na Taiwanu (prof. Fu-Chan Wei a prof. Ming-Huei Chen), v Mexiku a na Novém Zélandu. Přednášel na kongresu brazilské společnosti plastické chirurgie v Goiania a na světovém kongresu ISAPS (International Society of Aestetic Plastic Surgery) v Ženevě. V roce 2012 se stal spoluzakladatelem mezinárodní společnosti IPRAS- Trainees Association, kde je nyní členem výkonného výboru.

Kromě klinické praxe se věnuje výzkumu, zejména oblasti biomateriálů („náhradních dílů pro lidské tělo“). Spolu se společností MEDICEM se zabývá vývojem hydrogelů pro rekonstrukce měkkých tkání a výzkumem materiálů pro rekonstrukci břišní stěny. V pražské Ústřední vojenské nemocnici zkoumá experimentální užití kmenových buněk izolovaných z tukové tkáně. Výsledky své práce publikuje v našich i zahraničních odborných časopisech.

 

Plastická operace obličeje - facelift

Operace očních víček

Endoskopické operace - vrásek, čela a poklesu obočí

Korektivní operace nosu - rhinoplastika

Chirurgické zvětšení rtů

Odstálé boltce

Zvětšení prsů - augmentace

Zmenšení prsů - redukce

Modelace prsů

Plastická operace břicha - abdominoplastika, miniabdominoplastika

Korekce povadlé kůže stehen a paží

     

Klasická liposukce

Ultrazvuková liposukce

Vibrační liposukce

Lipofilling

Fatgrafting

Gynekomastie

Intimní chirurgie ženského genitálu

Aplikace botulotoxinu

Aplikace injekčních implantátů -Theosyal, Metacrill, atd.

Mammologická poradna

Sonografické vyšetření

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013