On-line rezervace

Pupp Royal Clinic

Informace a objednávky konzultací PO-PÁ 9:00-17:30: Hana Knotková - tel. 353 109 570; royalclinic@pupp.cz  

Kardiospa

Česká kardiologie patří v mezinárodním kontextu mezi přední ve světě, a to jak charakterem své organizace péče, tak erudicí lékařů a sester. V České republice je více než 95% pacientů s akutním infarktem myokardu ošetřeno implantací stentu do infarktové tepny, za což jí náleží světový primát. Péče o pacienty je koncentrována do sítě kardiocenter tak, aby zajišťovala dostupnost péče a aby současně splňovala podmínku dostatečně velkého počtu prováděných výkonů zajišťující nadstandardní technickou zdatnost a zkušenost personálu.

Páteří týmu Kardiospa jsou tři vysoce erudovaní lékaři, kteří pracují na plný úvazek v Kardiocentru Karlovy Vary. Pravidelně se setkávají a ošetřují pacienty se všemi kardiologickými problémy, včetně těžkých a život ohrožujících stavů.

Dennodenní náplní jejich práce je rychlá a precizní diagnostika všech kardiálních onemocnění za pomocí moderní medicínské techniky a jejich komplexní řešení od léčby léky, péčí na koronární jednotce až po implantace stentů do koronárních tepen, implantace kardiostimulátorů, čí radiofrekvenční ablace arytmií.

Lékaři Kardiospa Vás v případě potřeby provedou celým procesem.

Spektrum výkonů:
Komplexní kardiologické vyšetření (odběr anamnezy, rozbor klinických problémů, objektivní vyšetření, EKG, formulace závěru, doporučení dalších paraklinických vyšetření), echokardiografie, ergometrie, TK Holter, EKG Holter, další výkony prováděné za hospitalizace v Nemocnici Karlovy Vary (selektivní koronarografie, výkony na koronárních tepnách, implantace PM, radiofrekvenční ablace).

MUDr. Michal Paďour
je přednostou Kardiocentra v Karlových Varech.

Svá studia ukončil v r. 1991 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má atestaci z vnitřního lékařství a atestaci z kardiologie. Za svou profesní kariéru stážoval na řadě renomovaných zahraničních klinikách - Cornell University New York, Nemocnice Salzburg. Přednáší na odborných akcích v České republice i v zahraničí. Publikuje v odborných časopisech a vzdělává budoucí kardiology. Při svém širokém záběru se profesně specializuje zejména na intervence na koronárních tepnách a implantace kardiostimulátorů. V obou metodách má dlouholeté zkušenosti. 

 

 

MUDr. Roman Ondrejčák
je zástupcem přednosty Kardiocentra v Karlových Varech a vedoucí intervenčních sálů.

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1994. Složil atestaci z interního lékařství a kardiologie. Pracoval v Kardiocentru na Bulovce v Praze, kde se erudoval jako jícnový echokardiografista a intervenční kardiolog. Z té doby pochází většina jeho bohaté publikační činnosti. Ve svých specializacích pokračuje po řadě let zkušeností v Kardiocentru Karlovy Vary. Pravidelně se účastní kardiologických kongresů a intervenčních workshopů v Evropě a USA. 

 

 

MUDr. Alexandr Schee
je vedoucím lůžkového oddělění Kardiocentra a arytmologické ambulance.

Svá studia ukončil v r. 2002 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, atestoval z vnitřního lékařství a z kardiologie. Pět let byl zaměstnán na předním pracovišti české kardiologie - Kardiologické klinice Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Tam pracoval převážně jako kardiolog - intenzivista. Do Karlových Varů odešel pracovat jako intervenční kardiolog a arytmolog - elektrofyziolog. Pravidelně se vzdělává na kongresech v Evropě i zámoří. Publikuje a přednáší. 

 

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013